Friday, January 25, 2008

ระบบการผลิต

บริษัท นพบุรีการพิมพ์ จำกัด ใช้แท่นพิมพ์มาตรฐานระดับโลก HEIDELBREG แท่นพิมพ์ 4 สี ที่ทันสมัย พิมพ์งาน 24 ชั่วโมง สามารถพิมพ์รูปให้ได้คุณภาพดีเยี่ยม ปัจจุบัน บริษัทมีหน่วยพิมพ์รวมทั้งสิ้น 14 หน่วยพิมพ์ ทั้งขนาด เล็ก และขนาดใหญ่รวมไปถึงงานพิมพ์ระบบ SILKSCREEN ด้วยเครื่อง SERIA และ ATMA จกญปุ่นเป็นมาตรฐาน พิมพ์งานไหญ่สุดได้ถึงขนาด A0 หรือ 1 เมตร x 1.50 เมตร

โรงพิมพ์เชียงใหม่ นพบุรีการพิมพ์โรงพิมพ์เชียงใหม่ นพบุรีการพิมพ์

No comments:

Post a Comment