Friday, January 25, 2008

ความเป็นมา

โรงพิมพ์เชียงใหม่ นพบุรีการพิมพ์โรงพิมพ์มาตรฐานแห่งภาคพายัพ มีชื่อเป็นชื่อเดิมของจังหวัดเชียงใหม่ คือ นพบุรีศรีนครพิงค ก่อตั้งมากว่า 40 ปี มีประสบกาณ์ บริการสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ให้แก่ธุรกิจเอกชนและหน่วยงานราชการ

บริษัท นพบุรีการพิมพ์ จำกัด มีศักยภาพในการผลิต และบริการในระดับแนวหน้าของประเทศ มีเทคโนโลยีทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ปัจจุบันมีพนักงานที่มีประสบการณกว่า 100 ท่าน ปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ เช่น แผนกออกแบบ แผนกผลิตหรือพิมพ์ แผนกหลังการพิมพ์ และยังมีแผนก QC ตรวจเช็ค ชิ้นงาน แพ็คกิ้ง และจัดส่ง

ให้ความสำคัญ กับเรื่องคุณภาพเป็นหลัก สอดคล้องกับเรื่องราคาที่มาตรฐาน การบริการที่เข้า ถึงความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการรับงานถึงที่อยู่ หรือบริษัทของลูกค้า การส่งมอบงานที่รวดเร็วตรงเวลา

ออกแบบและพิมพ์ นามบัตร บิล ใบส่งของ ใบสำคัญทุกชนิด ใบฎีกาฉุกเฉิน ซองผ้าป่า คูปอง กระดาษจดหมาย ซองจดหมาย ซองเอกสาร บัตรเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดบวช การ์ดศพ สมุดโน๊ต ไดอารี่ โปสเตอร์ ปฏิทิน วารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ หนังสืออนุสรณ์ รายงานประจำปี แคตตาล็อค ใบปลิว โบรชัวร์ แฟ้มเมนูอาหาร สติ๊กเกอร์ ป้ายสินค้า ฉลากปิดขวด ปิดกระป๋อง บรรจุภัณฑ์ กล่องใส่เครื่องสำอางค์ กล่องเบเกอรี่ กล่องลูกฟูก ถุงกระดาษ และ ป้ายโฆษณา

โรงพิมพ์เชียงใหม่ นพบุรีการพิมพ์

No comments:

Post a Comment